Bora Suzic Kvaka


mc.gif (453 bytes) izdanje: PGP RTS  508899         1987


pgprts.gif (5418 bytes)

Ovo su jedina legalna izdanja koja se još uvek mogu ponegde kupiti !

strana A

1. Lepotica i sirotan

2. Život piše romane

3. Kaži sinu da i ja postojim

4. Tajna

5. Na rastanku

6. Još ne sviće rujna zora

strana B

1. Zdravo, zdravo imenjače mali

2. Ako draga sretneš majku moju

3. Gde si sada kako ti je

4. Od noćas smo kao braća

5. Nezaboravna ljubav

6. Ništa lepše od naše seljanke

7. Gocino kolo

Za tekstove pesama, kliknite na broj ispred pesme!


cd.gif (532 bytes) uradeno je i izdanje na CD-u sa 18 pesama


NAZAD