Bora Suzic Kvaka


Izdanje:  RAGLAS records GmbH    1997       

  (Švajcarska)

 

Na ovom CD-u se nalaze sledeće pesme:

  1.  Na rastanku 

  2.  Za sina da nađem majku ne mogu nikada

  3. Tajna

  4.  Dođi sinu u svatove

  5.  Gubim te

  6.  Kolibo mladosti moje

  7.  Još ne sviće rujna zora

  8.  Navali se Šar planina

  9.  O kako sam poželeo tebe

10.  Ti si prava žena

11.  Najteže je druže moj (Ne tuguj prijatelju)

12.  Zašto majko nisi večna

13.  Sanjam te oče

14.  Pesma ženi

15.  Kako si lepa

16.  Duša prazna

17.  Lažno srce

18.  ljubi me voljena

Za tekstove pesama kliknite mišem na redni broj pesme, i prećićete na stranu sa izdanjem kada se ta pesma prvi put pojavila.

*strana dodata 10.Avgusta 1999.

CD naslov sam slučajno pronašao u jednom Beogradskom music shopu.


NAZAD