Feljtoni o Kvaki

    Ovde su predstavljeni novinski feljtoni o Bori Spužić Kvaki.
Slike novinskih članaka možete preuzeti u većoj rezoluciji pogodnoj za čitanje.
Javite se ako i vi imate neki novinski članak o Kvaki.


 

r.zoran@sbb.rs  ili +381 (0) 63/ 7776-800
Zoran Radulović, Beograd


Feljton časopisa  TV NOVOSTI   o Bori Spužić Kvaki

  

" PESMA  I  ŽIVOT  BORE  SPUŽIĆ  KVAKE "

U četiri nastavka:

1. deo:
Bekstvo iz kafane
2. deo: Još nisam bivši
3. deo:
Pevač je pevaču - pevač
4. deo: Pesme traju na pločama


Objavljen Februara 1982.
u vreme kada je Kvaka imao svoje solističke koncerte u Domu sindikata u Beogradu

Autor: Anastas Nešić
 


Klikom na svaki od nastavaka pogledajte sliku u većoj rezoluciji pogodnoj za čitanje.

    

    


 

NASLOVNA STRANA