Galerija slika

    Ovde su predstavljene fotografije Bore Spužić Kvake.
Javite se i pošaljite ako vi imate neku Kvakinu fotografiju sa nekog njegovog nastupa. Sa koncerta, svadbe, kafane, vasara...
 

r.zoran@sbb.rs  ili +381 (0) 63/ 7776-800
Zoran Radulović, Beograd


Fotografije iz estradnog perioda Bore Spužić Kvake

Radi se o crnobelim slikama, preuzete iz novinskih članaka u kojima je pisano o njemu.
Bez obzira na loš kvalitet slika, svakako imaju neku svoju dokumentacionu vrednost.

   

 

 

  

   

 
 

 

   

    

     


NASLOVNA STRANA