Galerija slika

    Ovde su predstavljene fotografije Bore Spužić Kvake. Radi se uglavnom o crnobelim novinskim fotografijama.
Javite se i posaljite ako vi imate neku Kvakinu fotografiju sa nekog njegovog nastupa. Sa koncerta, svadbe, kafane, vasara...
 

r.zoran@sbb.rs  ili +381 (0) 63/ 7776-800
Zoran Radulović, Beograd

(strane galerije posrtavljene 07.05.2011.)


Galerija je podeljena na više albuma, zavisno od perioda života i izvora dobijanja slika:

 

  Novinski feljtoni o Bori Spužić Kvaki

Pojavilio se tri feljtona. Skenirane novimske feljtone možete pročitati na slikama velike rezolucije.
- 1982, TV novosti, Pesma i život B.D. Kvake, autor Anastas Nešić   Detaljnije...
- 2002, Blic, Tandem jači od života, autor Simonida Milojković   Detaljnije...
- 2002, ??? , Više od pesme, autor Draško Aćimović      Detaljnije...

 
P o g l e d a j t e . . .

 
  
 


  
 

  Galerija novinskih članaka o Bori Spužić Kvaki

Ovde su predstavljeni novinski članci o Bori Spužić Kvaki. Najveći deo se odnosi na period njegove bolesti kao i nakon smrti.
Slike novinskih članaka možete preuzeti u većoj rezoluciji pogodnoj za čitanje.

 
P o g l e d a j t e . . .

  Kvakine reklamne fotografije, plakati, note za pesme

Ovakve fotografije su služile za promociju pevača, za davanje autograma, za slanje obožavaocima postom, najavu novih ploča ...
Zahvaljujući Stevi Mandiću iz Londona možemo videti kako su izgledale Kvakine reklamne fotografije. Steva je ove fotografije iz svoje kolekcije skenirao i poslao mailom, i na taj način ih podelio sa svima nama.


     
Pogledajte fotografije u punoj rezoluciji > > >

 

  Fotografije iz estradnog perioda Bore Spužić Kvake

Radi se uglavnom o crnobelim slikama, preuzete iz novinskih članaka u kojima je pisano o njemu.
Bez obzira na loš kvalitet slika, svakako imaju neku svoju dokumentacionu vrednost. 

     P o g l e d a j t e . . .

  Fotografije iz perioda bolesti Bore Spužić Kvake

Radi se takođe o crnobelim slikama iz novinskih članaka u kojima je pisano o njemu.
 
P o g l e d a j t e . . .

 

  Fotografije Bore Spužić Kvake od 16.11.1990.

Kvakine slike sa gostovanja u jednom restoranu u Novom Bečeju novembra 1990. godine.
 
P o g l e d a j t e . . .

 
 

  Savremenici, kolege, prijatelji Bore Spužić Kvake

Savremenici kolege, prijatelji sa kojima se Kvaka družio, pevao, komponovao,....
 
P o g l e d a j t e . . .

   
   

NASLOVNA STRANA