Bora Suzic Kvaka

 


SY-11850  -  1971
 

Strana A
 
Strana B
 
- Izgubljene nade

     Bora Spužić - Nevenka Ilić

 

- Noć bez tebe

   
Bora Spužić - Nevenka Ilić

 

 
  Uz ansambl Dušana Radančevića

 IZGUBLJNE NADE

 

Mislio sam, prošle noci

na te tvoje oči mile

Neku bolnu, uspomenu

u meni su probudile

Ostavi me samo

Da na miru živim

Jer za prošle dane

Oboje smo krivi

Rekla si mi, da nikoga

nećeš volet kao mene

A ipak si, ti otišla

sad su nade izgubljene

Refren

U svakojću, naći tebe

i svaku ću proklinjati

Ljubeć dugo, u noćima

i na kraju ostavljati

Refren

 

NOć BEZ TEBE

 

Velika je, ljubav tvoja

Dok si sada pored mene

Jer me ljubiš srcem svojim

I brišeš mi uspomene

 

Uspomena, ali bolna

Jer mi srcu bol nanese

Uvek mi je u sećanju

Ta prokleta noć bez tebe

 

Te si noći, s drugim bila

I sebe si njemu dala

I o sreći, govorila

I istoga milovala

 

Stobom neću, srećan biti

Dok si sada, pored mene

sad je lažna ljubav tvoja

Jer su gorke uspomene


NAZAD