Bora Suzic Kvaka


     sing20.gif (56618 bytes) -Tajna   

(R.Radojević-M.Popović-Lj.Mrgić)

-Još ne sviće rujna zora

(narodna-ar.Z.Pejković)

orkestar Žarka Josipovića Škule

Izdanje: PGP RTB S-13197    novembar 1977

Pesma TAJNA sa festivala "Beogradski sabor '77" prva nagrada strucnog žirija

TAJNA 

 

Dane i dane, noći i noći

Lice mi tvoje mira neda

Dosta je samo da sklopim oči

Već si kraj mene blistava sva

Nikom o tebi ne mogu da pričam

Niko za tebe nesme da zna

Stojim na uglu prosjaku sličan

Ljubavi željan u noći bez sna

 

Znam da si drugom ruku dala

Drugi te vodi kroz život svoj

Tvoj vedri osmeh i kosa plava

Zame su samo patnja i bol

 

Nikom o tebi ne mogu da pričam

Niko za tebe nesme da zna

Stojim na uglu prosjaku sličan

Ljubavi željan u noći bez sna

Večeri svake ovuda prođeš

I on je uvek sa tobom znam

Al ipak čekam da tebe vidim

Mada sam posle još više sam

Nikom o tebi ne mogu da pričam

Niko za tebe nesme da zna

Stojim na uglu prosjaku sličan

Ljubavi željan u noći bez sna

 

 

JOŠ NE SVIĆE RUJNA ZORA

 

Još ne sviće rujna zora

Još ne trepti list sa gora

Nečuje se glas slavuja

Zoru da najavi

Zoru da najavi

 

Nečuje se dah zemfira

Niti pjesma od pastira

Tišina je, nema vlada

Sve živo počiva

Sve živo počiva

 

Neka cvjeta rosno cvijeće

Nek se kiti snjim proleće

Ja ga neću više brati

Jer nije za mene

Jer nije za mene

 

Ja ga neću više brati

Jer ga nemam kome dati

Kome sam ga dosad dava

Zemlja je pokrila

Zemlja je pokrila

 

Svaka travka u povoju

Bar osjeća radost svoju

Al od moene radost bježi

Daleko, daleko

Daleko, daleko


NAZAD