Bora Suzic Kvaka


     sing11.gif (83962 bytes) -Ako, draga, sretneš majku moju

(B.Jovanović - M.Rafajlović)

-Nezaboravna Ljubav

(Budimir Buca Jovanović)

-Navali se Šar-planina

                  (narodna)

-Ništa lepše od naše seljanke

(M.Krnjevac)                 

ansambl Bokija Miloševića

Izdanje:  PGP RTB  EP-11136   decembar 1973

 

AKO DRAGA SRETNEŠ MAJKU MOJU

 

Ako darga sretneš majku moju

Rasplakaceš tužne oči njene

Saznala je da se nećeš

Udati za mene

A volela te je isto kao mene

Ćerkom te je zvala, jer nema rođene

 

Dali ćeš je smeti pogledati

Kada budeš kraj nje prolazila

Dal će tada na tvom licu

Biti rumenila

Dal ćeš da se setiš, tada prošlih dana

Kada si je majkom, kao i ja zvala

 

Ja ću drugu ljubav sebi naći

Zavoleću i nju kao tebe

Zaborav će prošlost skriti

Umiriću sebe

Ali majka moja, večno će da pati

Što se njenom snajom,

nikad nećeš zvati

NEZABORAVNA LJUBAV
(KOLIKO SAM NEKADA žELEO)


Koliko sam nekada želeo

Da te vidim u svom zagrljaju

Više nego laste kada žure

U proleće svome rodnom kraju

 

Želja mi se nije ispunila

Dan za danom u nepovrat ode

Ali ipak još uvek te želim

Kao žedan putnuk bistre vode

 

Ti si srećna sada u domu svome

Al ne slutiš šta se samnom zbiva

Nikog svoga nemam pokraj sebe

Samo tebe željo moja živa

 

Nikog nisam toliko voleo

Kao tebe ljubavi jedina

Setime se bar onoga dana

Kada budeš oženila sina

 

 

 

NAVALI SE ŠAR PLANINA  
 

Navali se, navali se Šar planina, ajde

I podhvati, i pothvati tri čobana

 

Prvi čoban, prvi čoban njoj se moli, ajde

Pusti mene, pusti mene, Šar planino

Imam sestru, imam sestru što me žali, ajde

Imam sestru, imam sestru što me žali

 

Drugi čoban, drugi čoban njoj se moli, ajde

Pusti mene, pusti mene šar planino

Imam ženu, imam ženu što me žali, ajde

Imam ženu, imam ženu što me žali

 

Treci čoban, treci čoban njoj se moli

Pusti mene, pusti mene Šar planino, ajde

Imam majku, imam majku što me žali

NIŠTA LEPŠE OD NAŠE SELJANKE

 

Ništa lepše

Od naše seljanke

Kad se sprema

Poći na igranke

 

Svilen jelek

Bela košuljica

Rumen joj se

Prosipa sa lica

 

A ustašca

Zarudele trešnje

Mila moja

Što ne dodeš češće

 

 


NAZAD