Bora Suzic Kvaka


Izdanje: Renome AK-108

Prva od tri kasete iz edicije ,,BISERNICA NAJLEPŠIH PESAMA,,

 

strana A

1. Ako draga sretneš majku moju

2. Neću te kleti draga

3. Gde si sada, kako ti je 

4. Čekam, čekam

5. Nezahvalna žena

6. Još ne sviće rujna zora

strana B

1. Život piše romane

2. Na rastanku

3. Volim majko

4. Najlepša si uspomena

5. Dođi, ublaži bol srca mog

6. Navali se Šar-planina

Za tekstove pesama kliknite na broj ispred pesme, i prećićete na izdanje kada se ta pesma pojavila.

U ediciji BISERNICA NAJLEPŠIH PESAMA Bore Spužić Kvake, u izdanju firme Renome,  nalaze se dva CD naslova sa po 18 pesama, i tri kasete sa po 12 pesama.

  mc.gif (453 bytes)    mc.gif (453 bytes) 

cd.gif (532 bytes) 


NAZAD