Bora Suzic Kvaka


mc.gif (453 bytes) Izdanje: Jugodisk  BDN-4450

strana A

1. Na rastanku

2. Za sina da nađem majku ne mogu nikada

3. Tajna

4. Dođi sinu u svatove

5. Gubim te

6. Kolibo mladosti moje

strana B

1. Još ne sviće rujna zora

2. Navali se šar planina

3. O kako sam poželeo tebe

4. Ti si prava žene

5. Najteže je druže moj

6. Zašto majko nisi večna

 

Pesma Najteže je druže moj je na singlu kada se pojavila, imala naziv Ne tuguj, prijatelju

Za tekstove pesama kliknite na broj ispred pesme, i prećićete na izdanje kada se ta pesma pojavila.


NAZAD