Bora Suzic Kvaka


mc.gif (453 bytes) izdanje: JUGODISK  BDN-0965         1987

strana A

1. Još ne sviće rujna zora

2. Navali se Šar-planina

3. Najteže je druže moj

4. Zašto majko nisi večna

strana B

1. Na rastanku

2. Za sina da nađem majku

3. Gubim te

4. Marš na drinu

orkestar Novice Negovanovića

Za tekstove pesama, kliknite na broj ispred pesme!


NAZAD