Kompilacija

U SPOMEN
BUDIMIRU BUCI JOVANOV


Buda.jpg (160686 bytes)

Izdanje PGP RTB  500437  iz 1988 god.

 

Na ovom izdanju se nalaze sledeće pesmekoje je komponovao Budimir Jovanović:

Strana A

1. RAŠIRI RUKE                            peva Budimir Jovanović

2. NA RASTANKU                          peva Bora Spužić Kvaka

3. DAJTE MI UTJEHU                     peva Šaban Šaulić

4. TEKU ČASI BOLA                       peva Vida Pavlović

5. KAKO SI MAJKO, KAKO SI OČE     peva Šaban Šaulić

6. NE SPREMAJ, MAJKO, DAROVE      peva Vida Pavlović

7. DANAS, MAJKO, ŽENIŠ SINA         peva Slavko Petrović

Strana B

1. BIO SAM PIJANAC                               peva Šaban Šaulić

2. AKO DRAGA SRETNEŠ MAJKU MOJU        peva Bora Spužić Kvaka

3. MOMAK VESELJAK                               peva Marinko Rokvić

4. ZBOG NEVERSTVA JEDNE ŽENE              peva Šaban Šaulić

5. PŠENICA SE POVILA U KLASU                peva Dobrivoje Topalović

6. DANAS JE TVOJOJ ĆERKI SVADBEN DAN   peva Biserka Mišić


Strana o Budimiru Jovanović
 

Kompilacija - Moje najlepše pesme  


NAZAD

NASLOVNA STRANA