Galerija slika

    Ovde su predstavljene fotografije Bore Spužić Kvake.
Javite se i posaljite ako vi imate neku Kvakinu fotografiju sa nekog njegovog nastupa. Sa koncerta, svadbe, kafane, vasara...
 

r.zoran@sbb.rs  ili +381 (0) 63/ 7776-800
Zoran Radulović, Beograd


Fotografije iz perioda bolesti Bore Spužić Kvake

Radi se takođe o crnobelim slikama iz novinskih članaka u kojima je pisano o njemu.

 

 
Sa
Šekijem Turkovićem


Hvala Saši iz Paraćina na ovim fotografijama
      


 


NASLOVNA STRANA